Friss hírek

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.

Tolna megye, 7194 Kalaznó, Fő utca 176.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal és annak kalaznói kirendeltsége.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19 fő Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közös Hivatal belső szabályzata, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, és igazgatásszervezői, állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés,
 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Nyilatkozat a hat (6) hónap próbaidő vállalásról.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, kiváló vezetői készség, magas fokú munkabírás, magas szintű szakmai elkötelezettség, kiváló szintű stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot megismerhetik, illetve hozzájárulás a pályázat során a személyes adatok kezeléséhez.
 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és a próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3055/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Közös Hivatal titkárság, Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Közös Hivatal székhelyének polgármestere – a Közös Hivatalt fenntartó másik önkormányzat polgármesterének véleményét kikérve – dönt, fenntartva a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • hogyesz.hu – 2017. október 7.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


Hőgyész Nagyközség Polgármestere

7191 Hőgyész, Kossuth L. u. 1.
Tel: +36-74-588-060
E-mail: titkarsag[@]hogyesz.hu

 


Szám: 1148-2/2017.

Tárgy: Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése ügyében előzetes megkeresés.

Ügyintéző: Dr. Schutzbach Ferenc c. főjegyző

Elérhetőség: +36-30-969-8596

E-mail: jegyzo@hogyesz.hu

Tisztelt Partnerünk!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) számú kormányrendelet 29/A. § alapján tisztelettel tájékoztatom, hogy Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2017.(VI.30.) számú határozatával döntött a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészíttetéséről.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazása és a partnerségi egyeztetés szabályairól meghatározó 6/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján tájékoztatom, hogy Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Hübner Mátyás vezető tervezőt, egyben települési főépítészt bízta meg a településrendezési eszköz kidolgozásával.

Tisztelettel kérem, hogy előzetes véleményével segítse nagyközségünk településképi rendeletének megalkotását, és levelem kézhezvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen véleményét megküldeni postai vagy elektornikus úton (amennyiben postai úton juttatja el megtisztelő véleményét, akkor a 7191 Hőgyész, Kossuth u.  1. címre szíveskedjen küldeni, elektronikus levelét pedig a jegyzo@hogyesz.hu  e-mail címre várom).

Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy a témában Hőgyész Nagyközség Önkormányzata
lakossági fórumot tart, melynek helyszíne és időpontja a következő:

Hőgyészi községháza tanácskozó terme

2017. október 9. (hétfő) 16.00 óra

Tájékoztatom, hogy a véleményezési szakaszában azon partnerek vehetnek részt és kapnak tájékoztatást, akik az előzetes véleményezési szakaszban határidőre nyilatkoztak, további részvételi szándékukat jelezték, véleményüket megfelelő indoklással vagy jogszabályi hivatkozással alátámasztották.

Az előzetes tájékoztatási szakasz során beérkezett véleményeket, javaslatokat a önkormányzati  főépítész rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott településtervezőnek átadja.

Hőgyész, 2017. szeptember 28.

Tisztelettel:

Botta György
Polgármester


Programajánló

A weboldal használatának folytatásával elfogadja a cookie-k használatát. Bővebben

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close