Menü Bezárás

Választási közlemény 2019

K Ö Z L E M É NY

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán feladatot ellátó HVB tagokról.

Tisztelt Lakosság!

A köztársasági elnök 308/2019. (VII. 26.) KE határozatába 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzat képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását.

A választási eljárási törvény II. és III. fejezetében leírtak szerint választási szervek a választási bizottságok és a választási irodák.

A választási bizottságok, mint a választások törvényességének elsődleges garanciális szereplői, olyan testületek, melyek garantálják a választási eljárási törvényben megfogalmazott alapelvek érvényesülését, kiemelt figyelmet fordítva függetlenség és a pártatlanság követelményeinek érvényre juttatására.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 33.§-a alapján a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Fentiek alapján a képviselő-testület 2019. augusztus 30-i ülésén határozati javaslatban terjesztettem elő a Hőgyész HVB választott tagjainak, póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatomat, egyben tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban felsorolt jelöltekkel szemben a Ve. 18. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen.

Továbbá tájékoztattam a képviselő-testületet arról, hogy 2019. augusztus 30. napig a helyi választási irodánál bejelentett jelöltség nem volt!

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő –testülete 2019. augusztus 30-i ülésén három igen és három nem szavazattal nem fogadta el a helyi választási bizottság tagjaira tett indítványt.

A képviselő testület 2019. augusztus 30-i ülésén jelen levő képviselők:

Botta György polgármester, Kristóf Károly alpolgármester, Balaskó László képviselő,

Gyetvai László képviselő, Dr. Molnár Sándor képviselő, Stefánné Mészáros Lívia képviselő

Az ülésről igazoltan távol maradt képviselő: Dr. Princz István.

Az ülés – a polgármester és öt képviselő jelen volt – határozatképes volt.

A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-i ülésén a Hőgyészi Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a Hőgyészi Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket bízta meg:

A bizottság tagjai:A bizottság póttagjai:
Misor EszterBarabás Andrea
Gadányiné Luft JuditVámosiné Barabás Dolli
Jung Éva

 

Széll Aranka sk.

Jegyző

HVI vezető

A weboldal használatának folytatásával elfogadja a cookie-k használatát. Bővebben

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close