Védőnő munkakör 2019

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

 

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes Munkaidős
Munkavégzés helye: Tolna megye 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 2.§ szerinti egészségügyi főiskolai karon védőnői, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél.
 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: “B” kategóriás jogosítvány

Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
– Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– Nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Pályázat benyújtásának határideje:  2019. március 20.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Botta György polgármester nyújt, a 74/588-060-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázónak a Hőgyész Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számát: H1/352/2019, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő

Személyesen: tolna megye 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.hogyesz.hu – 2019. február 6.  

 

Megosztanád egy ismerősöddel?

A weboldal használatának folytatásával elfogadja a cookie-k használatát. Bővebben

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close