Menü

1/2019 (II.15) HVI HATÁROZAT Képviselő-testület megválasztandó tagjainak számáról

HŐGYÉSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE


MINT A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

Ügyiratszám: Hl /879-2/2019. Tárgy: Határozat a képviselő-testület
megválasztandó tagjainak
számáról.

1/2019.(II.15.) HVI HATÁROZAT

Széll Aranka jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének megválasztandó tagjainak számát 6 főben állapítom meg.

Polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő testületnek.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

INDOKLÁS

A helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A települési önkormányzat képviselő testület tagjainak száma a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala, a települések lakosságszámának 2019. január l . napi adatai alapján kerül meghatározásra. Hőgyészen az érvényes lakcímmel rendelkezők száma 2019. január 1-én 2794 fő.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A határozatot a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 306. (2) bekezdés felhatalmazása alapján hoztam, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi I. törvény 5.Š (2) bekezdés a) pontjára. figyelemmel.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 10. (3) bekezdés, 208. S, 209. S. (1) bekezdés, 210. S. (1) bekezdés, és a 212. állapít meg.

A határozat helyben a szokásos módon 2019. február 15. napon helyben a szokásos módon közzétételre került.

Hőgyész, 2019. február 15.

 

Hőgyészi Helyi Választási Iroda

7191 Hőgyész, Kossuth L. u. l., telefon: 06-74-588-060, e-mail: jegyzo[kukac]hogyesz.hu