Menü

2018. évi általános választások

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának időpontját 2018. április 8. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

Választási Közlemény a szavazás módjáról :

HŐGYÉSZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE


H1/961-1/2018.

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I.3.) IM rendelet alapján – Hőgyész Helyi Választási Iroda vezetőjeként – a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési választásokkal összefüggésben az alábbi választási közleményt adom ki:

Névjegyzék

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak. Az értesítő tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét és a lakcímét. A névjegyzék megtekinthető a Helyi Választási Irodában. Ajánlás A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben személyesen szavazhat szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát A szavazóhelyiségben szavazni szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.

A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot

  • a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy 2018. április 7-én 24.00 óráig megérkezzen,
  • 2018. március 24-től minden munkanapon – 9.00 és 16.00 óra között, illetve a Nemzeti Választási Iroda elnökének rendelkezése szerinti meghosszabbított időtartam alatt -, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy
  • 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.

Átjelentkezés

A lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet az nyújthatja be.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 2018. április 6. napjáig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2018. április 6. nap 16 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Külképviseleti névjegyzék

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be, 2018. március 31. napig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

A választási kampány

A kampányidőszak 2018. február 17-tól 2018. április 8-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. április 8-án nem folytatható. 2018. április 8-án választási gyűlés nem tartható. 2018. április 8-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. A közvéleménykutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április 8-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak a szavazás befejezése – azaz 19.00 óra – után szabad nyilvánosságra hozni.

Hőgyész, 2018. március 19.

Széll Aranka sk.

Helyi Választási Iroda Vezetője

Hőgyészi Helyi Választási Iroda Vezetője

7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.  Telefon: 74-588-060   E-mail: jegyzo[kukac]hogyesz.hu  www.hogyesz.hu