Menü

Álláspályázat pénzügyi koordinátor munkakör/feladatkör betöltésére

KÖZSZOLGÁLÁS sorszám: 51344

Intézményi iktatószám: H1/177/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
HŐGYÉSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
pénzügyi koordinátor
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Elkészíti a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet (határozat) tervezetét, elvégzi az azzal kapcsolatos egyeztetéseket. Elkészíti a féléves költségvetési beszámolót, valamint a zárszámadási rendelet (határozat) tervezetét. Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, irányítja az operatív gazdálkodást. MÁK EBR rendszerbe feltöltendő pályázatok benyújtása, elszámolása. Teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget a költségvetésről és a zárszámadásról. Ellátja az államháztartás igényeinek megfelelően a féléves, a három negyedéves és éves információszolgáltatási feladatokat. Elkészíti a normatív támogatások igénylését, évközi változását, lemondását, pótigénylést. Költségvetéshez kapcsolódó évközi adatszolgáltatások teljesítése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Közgazdaság/pénzügyi/elemzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Hőgyész

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Mérlegképes könyvelő – államháztartási szak

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Közigazgatási alap/szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatásban, pénzügyi szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete
 • Jó kommunikációs és szervező készség

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Határozottság, magabiztosság (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.28. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyeztetésével a jegyző dönt. A döntéshozó fenntartja a visszavonás, valamint a pályázati eljárás érvénytelennek nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.29. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hogyesz.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.