Menü

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Védőnői állást hirdet

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal

Védőnő

Munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó Iényeges feladatok:

A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 3.§-a szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzSzM rendelet § szerinti egészségügyi főiskolai karon védőnői, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
 • „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés.)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása során kéri-e zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Botta György polgármester nyújt, a 74/588-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hőgyész Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1290/2018 valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal honlapon szerezhet.