Menü

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző munkakör betöltésére

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.

Tolna megye, 7194 Kalaznó, Fő utca 176.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal és annak kalaznói kirendeltsége.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19 fő Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közös Hivatal belső szabályzata, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, vagy egyetemi végzettség, és igazgatásszervezői, állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés,
Közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Nyilatkozat a hat (6) hónap próbaidő vállalásról.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egyetem, kiváló vezetői készség, magas fokú munkabírás, magas szintű szakmai elkötelezettség, kiváló szintű stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot megismerhetik, illetve hozzájárulás a pályázat során a személyes adatok kezeléséhez.
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképes szakmai önéletrajz.
Végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata.
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és a próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3055/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
Személyesen: Közös Hivatal titkárság, Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Közös Hivatal székhelyének polgármestere – a Közös Hivatalt fenntartó másik önkormányzat polgármesterének véleményét kikérve – dönt, fenntartva a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hogyesz.hu – 2017. november 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.