Menü

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős, vezetői megbízás

Munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.
Tolna megye, 7194 Kalaznó, Fő utca 176.
Tolna megye, 7224 Dúzs, Béke utca 13.
Tolna megye, 7195 Mucsi, Dózsa György u. 73.
Tolna megye, 7192 Szakály, Kossuth Lajos u. 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal és annak dúzsi, kalaznói, mucsi és szakályi kirendeltsége. – 16 fő irányítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

–  Magyar állampolgárság,
–  Cselekvőképesség,
–  Büntetlen előélet,
–  Főiskola, vagy egyetemi végzettség, és igazgatásszervezői, állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közgazdasági menedzseri szakképesítés.
–  Közigazgatásban szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
–  Közigazgatási szakvizsga,
–  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
–  Nyilatkozat a három (3) hónap próbaidő vállalásáról.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–  Egyetem, kiváló vezetői készség, magas fokú munkabírás, magas szintű szakmai elkötelezettség, kiváló szintű stressztűrő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–  Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot megismerhetik, illetve hozzájárulás a pályázat során a személyes adatok kezeléséhez.
–  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a Kttv. 45.§. (4) bek. szerint.
–  Végzettségeket és képesítéseket igazoló okiratok másolata.
–  Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
–  Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség és a próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Pályázat benyújtásának határideje:

2020. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Szabolcs polgármester nyújt, a 74/588-060-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázónak a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számát: H1/849/2020, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző

Személyesen: Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal titkárság: Tolna megye 7191 Hőgyész, Kossuth u. 1.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hogyesz.hu – 2020. február 25.