Menü

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági ügyintéző

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes Munkaidős
Munkavégzés helye: Tolna megye 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képzési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet, 27. Titkársági feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Polgármesteri és jegyzői asszisztensi, titkársági feladatok folyamatos ellátása. Polgármesteri levelezés intézése, lakossági panaszok, bejelentések ügyében való intézkedés, megkeresésekre történő tájékoztatás és adatszolgáltatás elvégzése. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, illetve minden más szervvel, szervezettel, amellyel az önkormányzati hivatal kapcsolatban áll. Képviselő-testület ülésein a jegyzőkönyvvezetés. Közreműködés az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Az önkormányzat pályázataival kapcsolatos adminisztrációs ügyek intézése. Ellátja az beérkező ügyiratokkal kapcsolatos egyéb ügyiratkezelési és igazgatási feladatokat.  
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az önkormányzat Cafatéira szabályzata, illetve a Közös Hivatal egységes közszolgálati szabályzata. az irányadó.
Pályázati feltételek: –  Magyar állampolgárság,

–  Cselekvőképesség,

–  Büntetlen előélet,

–  Középiskolai végzettség,

–  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

–  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: –  Felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

–  Közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

–  Közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte,

–  ASP rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák: –  magasz szintű problémamegoldó képesség,

–  magas szintű felelősségtudat,

–  magas szintű kommunikációs készség,

–  jó szervezőképesség,

–  önálló munkavégzés,

–  megbízhatóság,

–  pontos és precíz munkavégzés,

–  terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: –  A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

–  Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,

–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

–  Pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,

–  Pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik és kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Pályázat benyújtásának határideje:  2019. május 20.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázónak a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számát: H1/1237/2019, valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző

Személyesen: Tolna megye 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.

Elektronikus úton: jegyzo[kukac]hogyesz.hu

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatok elbírálását követően a döntésről a pályázók értesítést kapnak.  A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.hogyesz.hu – 2019. április 18.