Menü

Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás óvoda intézményvezető pályázatot hirdet

Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hőgyészi Somvirág Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7191 Hőgyész, Fő utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Hőgyészi Somvirág Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • nemzetiségi óvodapedagógus
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:

 • Fejlesztő pedagógus végzettség
 • „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata
 • szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program
 • a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevők teljeskörűen megismerhetik és személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 3. napján tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Szabolcs polgármester nyújt, a 0674/588-060-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hőgyész Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1687/2020., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Elektronikus úton a titkarsag[kukac]hogyesz[pont]hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hogyesz.hu – 2020. június 26.