Menü

Hőgyészi Somvirág Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Hőgyészi Somvirág Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hőgyészi Somvirág Óvoda


óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Fő utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi és jogszabályi előírások alapján, a munkaköri leírás, illetve az óvodavezető irányítása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet

 

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:

  • Fejlesztő pedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettségeket és képesítéseket igazoló okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Szabolcs polgármester nyújt, a 74/588-060-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Hőgyészi Somvirág Óvoda címére történő megküldésével 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1430-3/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Személyesen: Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hogyesz.hu – 2021. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.