Menü

Hőgyészi Somvirág Óvoda óvodapedagógus pályázat

Hőgyészi Somvirág Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7191, Hőgyész, Fő utca 27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi és jogszabályi előírások alapján, a munkaköri leírás, illetve az óvodavezető irányítása szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, óvodapedagógus,
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– fejlesztőpedagógus végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak Hőgyész Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth L. u. 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1687-2/2020., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Hőgyész Nagyközség honlapja www.hogyesz.hu