Menü

Hőgyészi Somvirág Óvoda óvodapedagógus pályázatot hirdet

Hőgyészi Somvirág Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191, Hőgyész, Fő utca 27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi és jogszabályi előírások alapján, a munkaköri leírás, illetve az óvodavezető irányítása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • fejlesztőpedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak Hőgyész Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth L. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1687-6/2020., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Hőgyész Nagyközség honlapja hogyesz.hu – 2020. december 1.