Menü

Hőgyészi Szociális Központ Intézményvezető munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Hermelin Önkormányzati Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hőgyészi Szociális Központ

Intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

 

Munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Arany János utca 11.

 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Szociális területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség,
 • Szociális területen szerzett tapasztalat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. február 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Szabolcs polgármester nyújt, a 74/588-060-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázónak a Hermelin Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számát: HERMELIN/1/2023, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető

Elektronikus úton Máté Szabolcs részére a titkarsag[kukac]hogyesz.hu E-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a Hermelin Önkormányzati Társulás dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. február 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hogyesz.hu – 2022. január 12.