Menü

Önkéntes területvédelmi tartalékos alapfelkészítés, jogviszony tájékoztató


Önkéntes területvédelmi tartalékos alapfelkészítés, jogviszony tájékoztató

Az MH HFKP 17. Előkészítő Részleg (Szekszárd) 120 órás területvédelmi tartalékos alapfelkészítést indít katonai előképzettséggel nem rendelkezők részére.

Célja az állampolgárok felkészítése a településhez, a járáshoz, illetve a megyéhez kötődő honvédelmi (katonai) feladatokra.

A felkészítés tananyaga 10 modulra tagozódik, melyek egyben (20 nap) vagy modulonként felosztva több időpontban is elvégezhetők melyről közvetlenül egyeztetünk. Minimum 30 fős csoport esetén hétvégi felkészítés is tervezhető. (általános katonai ismeretek, elsősegély, önvédelem, fegyverismeret és lőelmélet, gyakorlat)

A következő 4 X 5 napos felkészítés ideje: 2018. szeptember 3-tól szeptember 28-ig.

Az elméleti és gyakorlati felkészítés helye: Medina Laktanya tantermei és külső helyszínei (nagyobb létszám esetén a járásközpontok kijelölt objektumai).

A tanfolyamot minimum 20 fővel indítjuk, a modulokat hétfőtől – péntekig, 07:00 – 15:00 között, napi 8 órában tartjuk.)

Az alapfelkészítés gépkarabély éleslövészettel zárul

A jelentkezés feltétele: meglévő „Önkéntes Területvédelmi Tartalékos” jogviszony 1

Jelentkezési határidő: a tanfolyam kezdőnapját megelőző hónap első munkanapja

Az alapfelkészítés teljesítése előnyt jelent:

 • diákok számára katonai/rendvédelmi pálya választása esetén (előképzettség, szakmai tapasztalat, szervezetismeret)
 • pedagógusok számára honvédelmi ismeretek színvonalas oktatása érdekében (kadét képzés, honvédelmi szakkörök, táborok)
 • álláskeresők / pályamódosítók számára előképzettség, szakmai tapasztalat, szervezetismeret
 • civil foglalkozás mellett államilag támogatott „másodállás” (munkáltatói kompenzáció lehetőségével, részletes tájékoztatást ad a Toborzó Iroda)

 

Az alapfelkészítés teljesítése szükséges:

 • MH ösztöndíj kifizetéséhez (a felsőoktatási-, valamint szakképzésben résztvevő tanulók és a Magyar Honvédség által kötött ösztöndíjszerződés alapján)
 • tartalékos tiszti, altiszti tanfolyamra jelentkezéshez

 

A felkészítés díjmentes, a képzés időtartama munkaviszonynak számít!

1 3 hónap próbaidő kikötésével határozott idejű szerződés 2 vagy 5 évre (meghosszabbítható)

 

Az alapfelkészítés, további képzések, gyakorlatok, vagy tényleges szolgálat idejére

a tartalékos jogviszonyból adódóan a résztvevő jogosult:

 • fizetésre: minimum bruttó 144.419 Ft /hónap (őrvezető beosztásban, időarányosan, következő hónap 2. munkanapján utalva)
 • térítésmentes ruházati ellátás (gyakorló ruházat)
 • ingyenes élelmezési ellátás
 • napi utazási költségtérítés lakóhelytől (volán 86%, saját gépjármű 15 Ft/km, utólag elszámolva és utalva), vagy térítésmentes laktanyai szállás lehetőség (távollakók részére)

További juttatások a jogviszony fenntartása alatt:

 • szerződéskötési díj: bruttó 32.333 Ft 

(az aláírást követő 4. hónap 5. napjáig utalva)

 • rendelkezésre állási díj : bruttó 138.500 Ft

(mindenkori minimálbér, első alkalommal az aláírást követő 14. hónap utolsó napjáig, utána évente a következő 12. hónap utolsó napjáig utalva)

 • tanulmányi ösztöndíj: bruttó 38.800 Ft-tól 64.655 Ft-ig

(igazolt félévenként utólag, további katonai képzésektől függően)

 

Alapfelkészítés alóli mentesség:

Ha a jelentkező korábban teljesített katonai szolgálatot (sor ~, szerződéses ~, hivatásos ~) kérelmére az alapfelkészítés alól részben, vagy teljes mértékben mentesíthető.

A tartalékos jogviszonyból adódóan gyakorlat, további képzés vagy tényleges szolgálat idejére a fenti juttatásokra az alapfelkészítés alól mentesített tartalékos is jogosult!

Előmenetel:

A beosztáshoz előírt feltételek megléte esetén (altiszt – érettségi; tiszt – diploma) katonai előképzettséggel, vagy a tartalékos altiszt / tisztképzés sikeres teljesítésével magasabb beosztás pályázható. Legkisebb alapilletmény állománykategóriánként:

Állománykategória Rendfokozat Bruttó alapilletmény / hónap
legénységi őrvezető 144.419,-
altiszt őrmester 222.017,-
tiszt hadnagy 269.438,-

Munkáltatói kompenzáció:

A munkáltató önkéntes tartalékos munkavállalója tényleges katonai szolgálatteljesítése időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára kompenzációra jogosult, melynek mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által utoljára publikált féléves, vagy éves ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számított napi összeg.

Megállapodás alapján a kompenzáció teljes összegére jogosult, ha munkavállalója önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatározott időpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás átütemezését, 50%-ára jogosult, ha a vállalt feltételeket nem vállalja, vagy nem teljesíti.

Jelentkezés

Önkéntes területvédelmi tartalékosnak jelentkezni „Jelentkezési lap” kitöltésével és leadásával folyamatosan lehet személyesen a megyei Toborzó Irodában.

A jelentkezési lap személyes leadása alkalmával hozza magával bizonyítványait, személyes okmányait, valamint a postán megvásárolható Erkölcsi Bizonyítvány kérő lapot, melynek kitöltéshez részletes tájékoztatást ad a Toborzó Iroda!

 

A „Jelentkezési lap” nyomtatvány letölthető az iranyasereg.hu oldalról, vagy kérhető a Kormányablakokban is.

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékos jogviszony feltételei:

 • életkor: betöltött 18. életévtől – nyugdíj korhatár
 • Magyar állampolgárság, magyarországi bejelentett lakhely
 • büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány ingyenesen megkérhető), cselekvőképes
 • minimum 8 általános iskolai bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság (ingyenes, saját háziorvos), pszichológiai alkalmasság2 (ingyenes, megyeszékhelyen kijelölt pszichológus végzi),

Az orvosi vizsgálatok költségét csak a Toborzó Irodán leadott, a háziorvos által kiállított átutalásos számla, és az Ön által kitöltött Jelentkezési Lap alapján fizetjük meg!

 

Fizikai felmérés nincs, férfiak és nők is jelentkezhetnek!

Ügyfélfogadás:

hétfő: 08:00-12:00 ; 13:00-18:00
kedd: 08:00-12:00
szerda: nincs
csütörtök: 08:00-12:00 ; 13:00-15:30
péntek: 08:00-12:00

Cím: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 31.
Tel.: 06-74/512-289 ; 06-74/415-333
e-mail: tolna.toborzo@mil.hu

a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. NM rendelet szerinti, II. alkalmassági csoportra vonatkozó vizsgálat