Menü

Óvodapedagógus pályázati kiírás 2021

Hőgyészi Somvirág Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hőgyészi Somvirág Óvoda
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Fő utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi és jogszabályi előírások alapján, a munkaköri leírás, illetve az óvodavezető irányítása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:

  • Fejlesztő pedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • végzettségeket és képesítéseket igazoló okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Szabolcs polgármester nyújt, a 74/588-060-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Hőgyészi Somvirág Óvoda címére történő megküldésével 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1430/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton a titkárság részére a titkarsag[kukac]hogyesz.hu e-mail címen keresztül,
  • Személyesen: Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hogyesz.hu – 2021. július 19.