Menü

Óvodavezetői és az óvodapedagógusi állás pályázat 2021

A Hőgyészi Somvirág óvoda Óvodavezetői és az Óvodapedagógusi pályázatot hirdet.

Hőgyészi Somvirág Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hőgyészi Somvirág Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Fő utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi és jogszabályi előírások alapján, a munkaköri leírás, illetve az óvodavezető irányítása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:

 • Fejlesztő pedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettségeket és képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Szabolcs polgármester nyújt, a 74/588-060-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hőgyészi Somvirág Óvoda címére történő megküldésével 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1430/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton a titkárság részére a titkarsag[kukac]hogyesz.hu e-mail címen keresztül,
 • Személyesen: Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hogyesz.hu – 2021. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hőgyészi Somvirág Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Fő utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Hőgyészi Somvirág Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:

 • Fejlesztő pedagógus végzettség
 • „B” kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata
 • szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program
 • a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevők teljes körűen megismerhetik és személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Szabolcs polgármester nyújt, a 74/588-060-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1429/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Elektronikus úton a titkarsag[kukac]hogyesz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hogyesz.hu – 2021. április 20.