Menü

Pedagógiai asszisztens pályázati kiírás 2021

Hőgyészi Somvirág Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hőgyészi Somvirág Óvoda


pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Fő utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusok munkájának segítése, adminisztrációs feladatok, óvodai rendezvények lebonyolításának segítése, egyéb feladatok ellátása az óvodavezető irányítása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium,
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • cselekvőképesség

 

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:

  • pedagógiai-asszisztens vagy pedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló adatlap a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatásától való eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kilvingerné Palánki Erika óvodavezető nyújt, a 74/488-381-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Hőgyészi Somvirág Óvoda címére történő megküldésével 7191 Hőgyész, Fő utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/2432/2021, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens
  • Személyesen: Kilvingerné Palánki Erika óvodavezető Tolna megye, 7191 Hőgyész, Fő utca 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hogyesz.hu – 2021. augusztus 30.