Menü

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozásról

TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
TAMÁSI JÁRÁSI HIVATALA

TAMÁSI JÁRÁS ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN Iktatószám: TO-05B/12/779-5/2019.
MŰKÖDŐ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT Ügyintéző: Hajdicsné Fodor Melinda
POLGÁRMESTERÉNEK Tel: 06 74/501-224
TAMÁSI TANKERÜLETI IGAZGATÓNAK Melléklet: 1 db

Székhelyén

Tárgy: tájékoztatás az általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Úr!

A Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet 22. S (1) bekezdésekben foglalt feladatkörében eljárva közleményben határozta meg az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét, A hirdetményt a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal kell közzétennie a járási hivatalnak, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére.

A járási hivatal a hirdetményt mai napon kifüggesztette a Tamási Járási Hivatal valamennyi ügyfélszolgálatánál.

A fentiekre tekintettel ezúton megküldöm az általános iskolai beiratkozásról szóló hirdetményt.
Kérem, hogy a hirdetményt a helyben szokásos módon szíveskedjen közzétenni az érintett szülök, törvényes képviselők tájékoztatása érdekében.

Kérem továbbá, hogy az irányítása alatt álló oktatási-nevelési intézményeknek a hirdetményt továbbítani szíveskedjen, a hirdetmény jól látható helyre kerüljön kifüggesztésre az oktatási-nevelési intézményeknél is.

Segítő együttműködését köszönöm!

Tamási, 2017. március 1.

Tisztelettel:

Göttlingerné Pintér Judit járási hivatalvezető

HATÓSÁGI. GYÁMÜGYI És IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY

7090 Tamási, Szabadság u. 54. Telefon: (35 74) 501-253 E-mail: titkarsagtamasi@tolna.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu