Menü

Védőnő munkakör 2019

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

 

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes Munkaidős
Munkavégzés helye: Tolna megye 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 2.§ szerinti egészségügyi főiskolai karon védőnői, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél.
 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: „B” kategóriás jogosítvány

Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
– Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– Nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Pályázat benyújtásának határideje:  2019. június.26.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Botta György polgármester nyújt, a 74/588-060-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázónak a Hőgyész Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számát: H1/352/2019, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő

Személyesen: tolna megye 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június.28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.hogyesz.hu – 2019. május.22.