Menü

Hőgyészi Somvirág Óvoda

Óvodavezető: Kilvingerné Palánki Erika
Cím: 7191 Hőgyész, Fő utca 27.
Tel: 06-74-488-381
Web: https://www.hogyesziovi.hu

„Minden gyermek egy megismételhetetlen csoda, és a hozzá vezető útnak is annak kell lennie”

Erich Fromm

Óvodánk nagy múltra tekint vissza, már 1883-ban szerveztek falunkban óvodát a Vincés apácák, melynek fenntartását a földesúr vállalta. Óvodánk háromcsoportos intézmény. Csoportszobáink jól felszereltek. Az óvodai nevelés szép és esztétikus környezetben folyik. Intézményünkben a családi nevelést kiegészítve olyan játékba ágyazott komplex személyiségfejlesztésre törekszünk, ahol minden gyermek egyéni képességeinek megfelelően fejlődik. Az óvodás gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Szerepét nem szeretnénk és nem is akarjuk átvállalni. A szülőkkel, nagyszülőkkel karöltve dolgozunk azért, hogy minden gyermekből a benne levő maximumot felszínre tudjuk hozni. Ezt segítik sokoldalú, szakmailag jól képzett, empatikus óvónőink, dajkáink és pedagógiai asszisztenseink. Pedagógiai programunk megírásakor Brunszvik Teréz bölcs gondolata vezérelt bennünket.

„Amit az ember gyermekként lát, az erősíti egész életében, hogy a jó felé orientálódjon. A nevelés teszi az embert, és az ember a hazát.”

Brunszvik Teréz

Óvodai programunk kiindulási vonala a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása. Az Óvodai nevelés alapprogramját, a nemzetiségi óvodai nevelés irányelveit, a kompetencia alapú óvodai nevelés programját, valamint a helyi sajátosságokat figyelembe vettük. Programunk a testi-lelki szükségletek kielégítésére, tevékenységi formák, fejlesztési tartalmak meghatározásával épült fel.

Óvodánk gondoskodik az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörről, testi-lelki szükségletek kielégítéséről.

Nagy gondot fordítunk az egészséges életritmus kialakítására, a mozgás, pihenés megfelelő egyensúlyának biztosítására. A hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését nagyfokú körültekintéssel, megértéssel igyekszünk megszervezni. Gyengédséggel, türelemmel, szeretetet sugárzó gondoskodással szeretnénk érzelmeiket erősíteni. Törekszünk a másság elfogadására és elfogadtatására, a konfliktustűrő, egészséges tolerancia kialakítására. A gyermekek számára biztosítjuk a sokféle és változatos tevékenységet, a megfelelő időt, helyet, eszközöket. A nálunk nevelkedő gyermekeknek boldog, felhőtlen gyermekkort kínálunk.

Óvodánk olyan óvoda:

  • Ahol érzelmileg meleg, biztonságos, egészséges környezetben otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny emberkék élik boldog, élményekben gazdag gyermekkorukat.
  • Ahol a különböző életkorú, képességű, fejlettségű és kultúrájú gyermekek együtt nevelésével mintát kapnak a másság tiszteletére, a toleranciára és egymás megbecsülésére.
  • Ahol a múlt értékeit megismerhetik és új értékeket teremthetnek.
  • Ahol fontos a partnerkapcsolatok erősítése, az óvodanyitottsága és a hatékonyság a gyermek egyéni fejlődése érdekében.

Valljuk, hogy

„Csak a sokat és jól játszó kisgyermek tud majd jól és elmélyülten gondolkodni”

Vekerdy Tamás

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk óvodánkban!