Menü Bezárás

Hőgyészi Szociális Központ

A Hőgyészi Szociális Központ szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézménye.

7191 Hőgyész, Arany J. U.11

Alaptevékenységek:

Étkeztetés

Működési Terület: Hőgyész, Dúzs, Kalaznó
Azoknak a szociálisan rászorultaknak és eltartottjaiknak, illetve azoknak, akiknek kora, egészségi állapota indokolja, napi egyszeri (munkanapok) meleg étkezéséről (ebéd) gondoskodik az intézmény.

Házi segítségnyújtás

Működési Terület: Hőgyész, Dúzs, Kalaznó, Mucsi
Az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja az intézmény, elvégzi mindazokat a gondozási feladatokat, amelyekre az ellátást igénylő személy nem, vagy csak segítséggel képes a jogszabályoknak megfelelően.

Nappali ellátás

Működési Terület: Hőgyész, Dúzs, Kalaznó, Mucsi
Az alapszolgáltatás keretein belül nappali ellátást biztosít azoknak az önmaguk ellátására részben képes időskorúaknak, akik saját otthonukban élnek, de napközbeni ellátást igényelnek.

Család és Gyermekjóléti szolgáltatás

Működési Terület: Hőgyész, Dúzs, Kalaznó, Mucsi, Szakály

Az intézmény olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást biztosít, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családsegítő szolgáltatás keretében a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzését, valamint a krízishelyzet megszüntetését segíti elő. Ennek érdekében személyes kapcsolat révén családgondozói feladatokat látunk el, ellátásokat közvetítünk, hivatalos ügyeket intézünk, pszichológiai, jogi, és egyéb tanácsadással segítjük ügyfeleinket.

Elérhetőség:

Idősek nappali ellátása, szociális étkezés, házi segítségnyújtás: Kelemenné Gerbovits Zita

Cím: 7191 Hőgyész, Arany János u. 11.
Tel.: 06- 74-416-296
E-mail cím: ikhogyesz@gmail.com

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: Szabóné Mohai Ivett

Cím: 7191 Hőgyész, Arany János u. 11.
Tel.: 06- 74-416-296, 06-74-488-737
E-mail cím: gyermekjoletiszolgalathogyesz@gmail.com