Menü

Hunyadi János Általános Iskola

1920. július 19-én a község elöljárósága értesítést kapott, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi miniszter engedélyezné Hőgyészen egy állami polgári fiú és leányiskola szervezését, ha ezt a község felkarolná.

1920. augusztus 7-én a község rendkívüli közgyűlésén Oberitter Ferenc bíró elnökölt, jelen voltak: Apponyi Géza gróf, a község földesura, Schäffer József plébános, dr. Baumgartner József ügyvéd, Tóth Márton tanító, Grélinger József főjegyző.

A Képviselő-testület nagy lelkesedéssel elfogadta gróf Klebelsberg Kunó Vallás és Közoktatásügyi miniszter kezdeményezését. (1928-ban Hőgyész díszpolgárává választották)

A polgári iskolai oktatás az 1921-22-es tanévben indult be, Hanel Béla igazgató vezetésével. A beiratkozott 54 tanuló anyanyelve : 1 tót, 40 német, 13 magyar.

A polgári iskola épülete (a mai iskola épület) 1923-1927-ig épült Mattanovich Árpád építész főmérnök tervei alapján. 1931-ben a polgári iskola átkerült az egyház kezébe és vezetését a Miasszonyunk Kalocsai Iskolanővérek rend vette át.

Az első igazgatónő Marcekovich Mária Leticia volt. 1948-ban az iskolák államosítása után a népiskola és a polgári iskola összevonásával, mint 8 osztályos általános iskola működött tovább. 1951-ig kollégiuma is volt az iskolának. 1951-56 között óvónőképző középiskola, 1964-67 között gimnázium is kapcsolódott az iskolához.

Az iskola a mai nevét 1956 után vette fel, 1987-től pedig Hunyadi János Általános Iskola és Zeneiskolaként működik.

Iskolánk honlapja: http://hunyadi-hogyesz.extra.hu