Menü

Szent Kereszt Katolikus Templom

Cím: 7191 Hőgyész, Zrínyi M. u. 3.
Telefonszám: +36-74-488-378

A templom a Szent Kereszt tiszteletére épült, amint azt a Szent Kereszt felmagasztalását ábrázoló oltárkép is mutatja. Ezt a titulust használták a török időket átvészelt középkori templomban is azok a németek, akik az újkori Hőgyész alapítója, Claudius Florimundus Mercy gróf által 1722-ből kezdődően települtek ide. Ezt a régi romos állapotban talált templomot kijavítva az új templom elkészültéig használták, de még utána is állt, ahogy egy XIX. sz. elejéről származó rézkarcon látható. A kelet, vagy délkelet felé néző csúcsíves templom a török idők előtti idők templomstílusát idézi. A ma is álló, régi emeletes községháza mögött állt ez a régi templom, mellette volt a temető. Hőgyész jelenlegi plébánia temploma 1799-ben készült el, és ugyanazon év szeptember 14-én áldotta meg Roller József prépost kanonok. Előtte éveken keresztül készültek az építkezésre, és Hőgyész akkori földesura egyben, mint a plébánia kegyura saját költségén építette föl, de a nép is hozzájárult pénzadományával és munkájával. A templombelső 1812-ben épült: a szentély ticsuratív, a hajó csak díszítő elemekkel készült. A szentély diadalívén olvasható latin szöveg ezt mondja: „szent célokra állította Apponyi Antal gróf, 1842.” A szentélynek a hajó felöli jobb oldalán látható fekete márványtáblát a fia helyeztette el apja emlékére (1823). A klasszicista stílusban épült mostani templomunk építészetileg és szerkezetileg is a környék kiemelkedően szép temploma. 1899-ben, 1966-ban újították fel. Az új liturgikus tér kialakítása – szembemiséző oltár, ambo és keresztelőkút felállításával – 1974-ben történt.A templom két manuálos orgonája a pécsi Anyster orgonagyár műhelyében készült 1927-ben.