Menü

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hőgyészen ii.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata 2017 májusában 75.939.815 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00021 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hőgyészen II.” című pályázaton, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül. A támogatás mértéke: 100 %. A beruházás keretében megvalósul a Fő utca 25. szám alatti háziorvosi rendelőnek helyt adó épület felújítása (energetikai korszerűsítés, szigetelés, nyílászárócsere, továbbá belső felújítások, projektarányos akadálymentesítés), és a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen eszközök beszerzése. A felújításra kerülő rendelőben egészségfejlesztő programoknak helyt adó multifunkcionális helyiségek kialakítása is megvalósul. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését. A hőgyészi egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza. Jelen projekt az egészségügyi alapellátást, azaz a háziorvosi ellátást kívánja fejleszteni. Az egészségügyi helyzet fejlesztése nagyban hozzájárulhat azoknak a problémáknak a kezeléséhez is, amivel Hőgyész küzd, mint a fejlettebb településekhez mért további leszakadás, vagy a népességfogyás. A tervezett egészségügyi infrastrukturális fejlesztés a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítheti elő.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.28.


A TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00021 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hőgyészen II.” című projekt építési munkálataira kiírt közbeszerzési eljárás lezárult. Az eljárás nyertese az Akva Plast Tetőszigetelő Kft. lett, amelynek ügyvezetőjével, Kopp Krisztiánnal a vállalkozási szerződést Botta György polgármester 2018. május 03. napján írta alá. A munkaterület átadása 2018.05.25-én megtörtént, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek.


A TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00021 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hőgyészen II.” című projekt építési munkáinak kivitelezése 2018. augusztus 31-én befejeződött. A kivitelezés során az épület teljes, korszerű homlokzati hőszigetelést kapott, megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, továbbá a tetőfelület is felújításra került. A felújított tetőfelületen 10 kW teljesítményű fotovoltaikus napcella rendszer kiépítése történt meg, melynek köszönhetően csökken az épületben felhasznált energia mennyisége, illetve annak egy része megújuló energiaforrásból történő termeléssel előállítható. A belső átalakítások során a meglévő padlóburkolatok elbontása után, új, hőszigetelt padló rétegrendek felépítése történt meg. Az ingatlan „újjáélesztése”, felújítás és átalakítása során az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek felújítása, korszerűsítése, és az épület energetikai hatékonyságának javítása is alapvető cél volt. Az épület korszerűsítés a következőket tartalmazta: A meglévő rendelő helyiségek kiegészítése, alaprajzi átalakításuk valósult meg, jogszabályilag és szakmailag is szükséges volt az épület új funkcióval való megtöltése. Megvalósult a földszinten a váróhelyiség bővítése, akadálymentes és beteg illemhelyek kialakítása, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, minilabor és fektető helyiségek kialakítása, irattár, személyzeti öltöző és WC, továbbá veszélyes anyagraktár és elkülönítő helyiség létrehozása, orvosi pihenőszoba és kapcsolódó vizesblokk. A pinceszinten egészségfejlesztő programok számára kialakított multifunkcionális helyiség és térrész került kialakításra. A projekt keretében megvalósul még eszközbeszerzés is, amely jobb ellátási körülményeket biztosít a lakosság részére. A régi eszközök cseréje, az eddig hiányzó eszközök beszerzése a komfortosabb szolgáltatásnyújtást, az egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgája, valamint hozzájárul a fenntartási, működési költségek csökkentéséhez.


2019. február végén sikeresen lezárult Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00021 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hőgyészen II.” című projektje. A 75,94 millió Ft európai uniós támogatás segítségével a projektgazdának sikerült elérnie az eredeti pályázatban megfogalmazott céljait. A fejlesztés eredményeként megvalósult az orvosi rendelő épületének teljes külső felújítása, energetikai korszerűsítése – homlokzati szigetelés, nyílászárócsere, tetőfelújítás, napelemek felszerelése, továbbá az épület belső felújítása – festés, burkolás, épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek felújítása és projektarányos akadálymentesítés történt meg. A projekt keretében megvalósult továbbá eszközbeszerzés is, amely hozzájárul a jobb ellátási körülmények biztosításához, komfortosabb szolgáltatásnyújtáshoz, az egészségügyi alapellátás fejlesztéséhez, valamint a fenntartási, működési költségek csökkentését eredményezik.
A megvalósult egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő. Az alapszolgáltatás minőségi fejlesztése hozzájárul továbbá az „élhető település” cél eléréséhez, a lakosság elégedettségének növeléséhez.