Menü

Hőgyész település vízvédelmi rendszerének fejlesztése TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058-as számú projekt

Kedvezményezett neve: Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Hőgyész település vízvédelmi rendszerének fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 197 158 184 Ft

Támogatás intenzitás: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Tolna megyei Hőgyész évtizedek óta küzd a településre rapszodikusan rázúduló csapadékvíz okozta károkkal, ami a település egyik forgalmas utcáját érinti a legsúlyosabban.

Az Ady Endre utca mindkét oldalán húzódó csapadékvíz elvezető árok medre földmeder. Az esetenként előforduló rendkívüli csapadék hatására mederelfajulás, becsúszás, medermélyülés, ill. meder feltelítődés következett be, ami következtében veszélyeztetetté váltak utcaszakaszok, épületek, védett természeti értékek és közművek.

Az árkok burkolása, megfelelő méretezése, a meglévő műtárgyak szükség szerinti kicserélése megfelelő méretűre és műszaki állapotúra, a víz a mederbe folyásának rendezése biztosítja a megfelelő károkozás nélküli vízlevezetést. Az időszakonként lezúduló víz a vízfolyás földmedrében, annak partjában, ill. térségében okozott komoly károkat, továbbá veszélyeztette és veszélyezteti a természeti és az épített környezetet.

A fentiek következtében szükségszerű egy olyan rendezés, mely hosszútávon megoldja a meder állandóságát, nem veszélyeztet földrészleteket, épületeket, utakat, azok burkolatát és a közművezetékeket, valamint a korábbi károkozások kiküszöbölhetőkké válnak.

Az Ady Endre utcai vízelvezetés rendezése hozzájárul az önkormányzat fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéséhez. Az önkormányzati fenntartásban lévő árkok helyreállítási munkálatai eredményeként a karbantartási költségek csökkennek, és így jelentős költségmegtakarítást eredményez a projektgazda számára.

A tervezett tevékenység Hőgyész Nagyközség belterületét érinti az Ady Endre utca mindkét oldalán található jelenleg földmedrű árok, a településközponti betonozott meder és a település szélén található üzemanyag töltő állomás közötti szakaszán, valamint az ehhez kapcsolódó, ebbe a szakaszba – a projekt eredményeként torkolló – a benzinkút melletti útszakasz szélén kialakítandó beton csatorna területét érinti.

A beruházás segítségével kijavításra kerülnének a vízelvezető rendszerben eddig keletkezett károk (műtárgy leromlás), valamint megoldódna a vízelvezetés szabályozatlansága, kiküszöbölődne az időszakosan jelentkező nagymennyiségű víz romboló hatása. A projekt hosszú távon megoldja a problémát, így a terület működtetése zavartalan és vízügyi szempontból hosszú távon biztonságos lesz.

A projektet Hőgyész Nagyközség Önkormányzata valósítja meg. A megvalósításban együttműködő partnere az Ady Endre utca mindkét oldalán húzódó árok tulajdonosa a Magyar Állam a vagyonkezelőjén keresztül, tehát Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mely biztosítja a 65 sz. főútvonal melletti árkok üzemeltetéséhez szükséges jogokat.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058

A befejezés dátuma: 2022.08.31.