Menü

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Hőgyészen

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata 2017 májusában 31.325.788 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00009 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Hőgyészen” című pályázaton, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt keretében megvalósul az Arany J. u. 11. szám alatti szociális alapszolgáltatásoknak helyt adó épület felújítása.
A beruházás keretében az épület energia korszerűsítése, projektarányos akadálymentesítése és a bútorok cseréje valósul meg. A fejlesztés révén megújuló szociális alapszolgáltatások: az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás és a család- és gyermekjóléti szolgálat. A településen a lakosság nagy részét teszik ki az idős lakosok, akik egészségügyi vagy egyéb okok miatt valamely szociális alapszolgáltatás igénybevételére szorulnak, továbbá a szociális étkezésre is nagy szükség van a hátrányos helyzetű lakosság és az idősek igényei miatt, ugyancsak sok a veszélyeztetett gyermek, akik igénybe veszik a fejlesztendő szolgáltatásokat.

A projektben tervezett építészeti megoldások során alkalmazásra kerülnek a működési költségeket csökkentő környezetbarát technológiák, megújuló energiaforrások. Az épület homlokzati falainak külső oldali teljes hőszigetelő rendszerrel történő kiegészítése, homlokzati nyílászárók cseréje, padlásfödémen kiegészítő hőszigetelés elhelyezése valósul meg. A mai kor kiemelt célja a megújuló energiák felhasználása, az energiahatékonyság javítása, hogy azonos vagy javuló szolgáltatási színvonal és komfort mellett kevesebb erőforrást használjanak fel az intézmények. Ezt szem előtt tartva a tetőfelületre 10 kW fotovoltaikus napcella rendszer felhelyezése lett betervezve hálózati villamosenergia-termelés céljából.
A fűtés korszerűsítés érdekében egy levegős hőszivattyú kerül beépítésre a fűtési rendszer részeként.
Az épület fűtési rendszere jelenleg gázzal működő központi fűtés. Ennek részbeni kiváltására alkalmas a levegős hőszivattyú berendezés. A beruházás mindenképpen hozzájárul az intézmény fenntartási költségeinek csökkentéséhez, továbbá az új fűtési rendszernek köszönhetően a CO2 kibocsátás csökkentéséhez. Így a beruházás jelentősége a környezetre gyakorolt hatása miatt is vitathatatlan.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.


A TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00009 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Hőgyészen” című projekt építési munkálataira kiírt közbeszerzési eljárás lezárult. Az eljárás nyertese az Akva Plast Tetőszigetelő Kft. lett, amelynek ügyvezetőjével, Kopp Krisztiánnal a vállalkozási szerződést Botta György polgármester 2018. május 05. napján írt alá. A munkaterület átadása 2018.06.08-án megtörtént, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek.


A TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00009 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Hőgyészen” című projekt építési munkáinak kivitelezése 2018. október 26-án befejeződött. A kivitelezés során az épület teljes, korszerű homlokzati hőszigetelést kapott, továbbá új, hőszigetelt, fokozott légzárású kültéri nyílászárók beépítése történt meg. Az energiahatékonyság érdekében a födém szigetelése valósult meg, a tetőfelület déli-nyugati részére 10 kW fotovoltaikus napcella rendszer került kiépítésre, az eredeti villamos rendszer átalakításával, a napelemes rendszer meglévő villamos rendszerbe történő illesztésével. A nappali ellátást igénybevevők számára sok esetben kicsinek bizonyult az étkező helyiség, ezért az étkező helyiség nagyobbítása a tornác rész hőszigetelt beüvegezésével lett megoldva. A fűtés korszerűsítés érdekében a fűtési rendszerbe egy levegős hőszivattyút illesztettek be.

A projekt hátra lévő részében megvalósul még eszközbeszerzés is, amely jobb ellátási körülményeket biztosít az Idősek klubja igénybevevői számára. A korszerűbb körülmények és feltételek eredményeként magasabb színvonalú szolgáltatásokat biztosíthat az intézmény.

2019.február végén sikeresen lezárult Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00009 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Hőgyészen” című projektje, melynek keretében megújult az Arany János utcai idősek klubja. A beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása az energetikai korszerűsítést szolgálta: homlokzati hőszigetelés, kültéri nyílászárók cseréje, födém szigetelés, napelemes rendszer kiépítése, fűtés korszerűsítés. A beruházás eredményeként nagymértékben csökkennek az intézmény üzemeltetési és fenntartási költségei. A projekt keretében beszerzett eszközök, bel- és kültéri bútorok a nappali ellátás megújítását szolgálják. A korszerűbb körülmények és feltételek eredményeként magasabb színvonalú szolgáltatásokat biztosíthat az intézmény. Ezen felül a leendő és meglévő munkavállalók munkakörülményeinek javítása, normalizálása, a munkabiztonság és a munkafeltételek javítása is megvalósult a beruházással. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésével az Önkormányzat célja az volt, hogy a szociális alapszolgáltatásokkal ellátott személyek ellátásának minősége, és életkörülményei nagymértékben javuljanak és ehhez megfelelő intézményi hátteret biztosítson. A 31,33 millió Ft európai uniós támogatással ezt mind sikerült megvalósítani az Önkormányzatnak.